Hôm nay, Ngày 17 tháng 06 năm 2024
English Vietnamese

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi hiểu rằng bạn rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà bạn đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. Chúng tôi rất trân trọng điều đó và cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. 

Chúng tôi đảm bảo sẽ sử dụng thông tin của bạn một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại cho bạn những trải nghiệm thú vị khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Mục đích thu thập thông tin khách hàng

Chúng tôi thực hiện việc thu thập thông tin của Bạn thông qua website này nhằm:

- Giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với các nhu cầu của bạn.

- Thực hiện hoạt động khảo sát khách hàng, nhận phản hồi từ khách hàng, đưa ra những gợi ý phù hợp cho từng khách hàng khi mua sản phẩm của chúng tôi.    

- Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ liên quan.

- Thực hiện các hoạt động quảng bá sản phẩm.

- Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh nếu thông tin cá nhân của bạn bị đánh cắp, bị mất hoặc bị thiệt hại do sự cố hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác mà không phải do chúng tôi cố ý.

Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông tin bao gồm:

- Họ, tên

- Địa chỉ

- Điện thoại

- Email

Phạm vi sử dụng thông tin

Việc sử dụng thông tin sẽ phục vụ những hoạt động sau đây:

- Cung cấp một số tiện ích, dịch vụ hỗ trợ khách hàng

- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

- Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam

- Chúng tôi có thể thu thập thông tin về truy cập website gồm những thông tin có thể nhận biết và không thể nhận biết để cải tiến website

Thời gian lưu trữ thông tin:

Các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp sẽ được lưu trữ trên các hệ thống của chúng tôi, hoặc do chúng tôi thuê cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi người cung cấp thông tin có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Copyright (C) HAGISON ELEVATOR. All rights reserved.. Designed by NINA CO.,LTD.
Online: 5 | Tháng: 3924 | Tổng: 423046