Hôm nay, Ngày 17 tháng 06 năm 2024
English Vietnamese

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

- Khi bạn truy cập vào trang web hagison.com của chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này. Hagison có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

- Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản.

- Trang web này dùng để cung cấp thông tin sản phẩm của chúng tôi, trong đó có bao gồm thông tin liên quan đến các bộ phận, linh kiện, thiết bị, nhà cung cấp, hoặc nhà sản xuất.

- Bạn hãy kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

 

Quy định về bảo mật

- Chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin của chúng tôi và của bạn cung cấp.

- Bạn không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

- Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm những điều trên xem như vi phạm pháp luật Việt Nam, sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi, cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

 

Copyright (C) HAGISON ELEVATOR. All rights reserved.. Designed by NINA CO.,LTD.
Online: 4 | Tháng: 3928 | Tổng: 423050